Киевская литературная среда 60-х – 70-х годов XX века

Народжених в жовтні дітей, характеризує прагнення до осягнення всього нового. РУПі і соціал-демократичному русі, діяльність на чолі Директорії ,2S а згодом за кордоном, його спроби переїхати на Україну з метою побудови нового суспільства, його розчарування в більшовизмі, намагання в 1930-х роках вплинути на європейські уряди і організувати європейський протекторат над Україною, щоб відвернути загрозливу ім’я для дівчинки 2023 всього людства війну між Гітлером і Сталіним за українські землі. Вирішальним ім’я для дівчинки 2023 розуміння хронотопу дороги наразі є духовне становлення героїв, у цьому сенсі твір наближається до старохристиянського або лицарського романів, але неможливість відроди- ти кохання, як і зрідні цьому факту трагічна загибель протагоніста – свідчен- ня винятковості романтичного героя у конфлікті з нездатним його зрозуміти й підтримати оточенням, епохою, ім’я для дівчинки 2023 часом. Корнійчуком, авторка зрозуміла пристосуванську сутність його натури: «Він виступав з смішними каламбурами, анекдотами, скетчами, які кінчав словами: «Ви ж понімаєте! По-третє, за можливості не пропускала літературні вечори, концерти капели «Думка» під керівництвом хорового диригента Н. Вірьовки. По-друге, не пропускала будь-яких публічних виступів і лекцій відомих поетів, письменників, публіцистів, сама писала літературні твори, відвідувала засідання Математичної, Літературознавчої комісій, із захватом слухала доповіді учасників, зазвичай навіть не розуміючи їх суті

У цих щоденниках показано, що населення переважно перебувало на початку окупації в ситуації розпачу, ім’я для дівчинки 2023 переляку та невизначеності, з підозрою ставилося до німців та націоналістів, переймалося матеріальними проблемами. Упродовж усього періоду окупації Києва Докія Гуменна не припиняла літературної діяльності. 1941 р. в журналі «Літаври» було опубліковано її оповідання «Пахощі польових квітів», http://onolearn.co.il/jono/profile/vanessatietjen6/ присвячене її пішим подорожам із Києва до Жашкова в роки навчання в Київському інституті народної освіти. Упродовж 1941-1943 рр. письменниця занотовувала всі події, які бачила та про які чула в Києві, ім’я для дівчинки 2023 маючи бажання написати оповідання про окуповане німцями місто під назвою «Вкраїно, ім’я для дівчинки 2023 Мати! Любченка Докія Гуменна надрукувала в журналі «Український Засів» оповідання «Зустріч у лісі». Після розгрому Спілки письменників взимку 1942 р. Докія Гуменна, Юрій Будяк та Павло Нечай мали бажання організувати літературне життя в Києві, навіть висловили своє бажання керівнику відділу інформації Київської міської управи відкрити букіністичну крамницю. Радянські наукові та адміністративно-політичні установи припиняли свою діяльність, а на їх місці з’являлись німецькі, які не надавали співробітникам Музею жодної інформації про свою діяльність

Борис Долгін: Я хотів би додати, що цю книгу Снегірьова було надруковано в Україні кілька років тому, як я пам’ятаю. За двадцять років (1962 – 1982), поки В.Глушков керу- вав Інститутом кібернетики АН УРСР, було створено 30 типів ЕОМ. Видатний український кібернетик Б.Малиновський писав, що найголов- нішою справою усього життя академіка В.Глушкова було створити Загально- державну автоматизовану систему управління економікою Радянського Сою- зу (ЗДАС). Думки, що їх мимохідь висловлюють герої у діалогах, скажімо, про архітектурну доцільність забудови Києва або щодо проблеми вільного часу, можна було б розгорнути у трактати. І все-таки набагато важливіше те, що їх суто по-людськи об’єднує: світогляд, віра в комуністичний ідеал. Він називав цей процес патрофікацією (воскресіння батьків і повернення їх до Бога). Софія поховала своїх дітей, три дні не відходила від їх могили і там же незабаром зрадила свою душу Богові. Однак у ХХ ст. вчені з’ясували, що відмовитись від змістовного мислення в прин- ципі неможливо. ХХ ст. Головний герой «Розгону» цікавився функціями Буля, адже сучасна математизована логіка моделювання логічних машин спирається на праці цього вченого. Зі зрозумілих причин замовчувано яскраві прояви останнього в СРСР, адже існувала прірва між офіційною ідеологією і повсяк- денною практикою. Для обох існувала різниця між мовою щоденного спілкування і мовою значної кількості їхніх праць

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kasino kasino casino terpercaya casino online
Scroll to Top