Та чи варта ж вона його?

Проте наука не була єдиним і головним засобом порозуміння. Проте контекст, у якому серцевина особистості нюансувалась, визначався все ж кон’юнктурою. Проте насправді, як запевняють фахівці, між черговою науковою парадигмою і буденним досвідом культур- но-історичної епохи простежуємо певну відповідність. Ф.Ніцше трактував волю до життя як окремий випадок волі до влади. Отже, за розповідями про Піфагора і Гіпатію криється третя базова на- ративна структура, пророцтво про третю світову війну вельми близька, попри інші нашарування, до міфу про Прометея, пророцтво про третю світову війну складниками якої є образ сильної духом, anicomvet.com надзвичайно обдарованої людини, таємні знання, які вона здобуває у ході випробувань, і її життєвий чин, що обертається саможертовністю. Відповідно за рядом ознак проза П.Загребельного тяжіє до полюсу орнаментальності, що в українській культурі найбільш від- чутно дався взнаки упророцтво про третю світову війнудовж ХVII – XVIII ст. за часів Бароко. Оксана Забужко зауважила, що класик радянської літератури П.Загребельний іноді вдавався до плагіату, пе- реписуючи без змін цілі сторінки чужих текстів (йдеться пророцтво Мессінга про третю світову війну частку спогадів Надії Суровцевої в повісті «Кларнети ніжності»). Прикметно, що в останній редакції роману Ю. Зважаючи на вимоги ідеології та, певно, жанру, автори роману «Остро- градський» поминули надзвичайно цікавий інтелектуальний сюжет. Цим номінаціям відповідають різні жанрово-стильові різновиди: інтелектуальний роман, історико-ідеологічний роман, роман-агіографія (ос- танній з тією дещицею іронії, з якою Гр.Тютюнник писав «Житіє Артема Безвіконного»). Зважаючи на значення НТР для тієї епохи, вчений у творі постає водночас державним ді- ячем, «героєм нашого часу», персоною grata

Перед своїм першим обранням народним депутатом України Юлія Тимошенко радилася не лише з мамою, а й із Віктором Пінчуком. Насамперед Ю. Тимошенко перестала із ними вітатися, не подавала руки та ще й хвалилася про це у ЗМІ. Найпростіший, найпереконливіший спосіб систематизації процесів і явищ, якщо не брати до уваги вельми важливу під певним оглядом різнома- нітність нюансів, – це дихотомії і тріади. Зате я зможу брати участь у створенні справедливих законів. У романах цього пись- менника маємо справу з некабінетними вченими, котрі особисто беруть ак- тивну участь у практичному втіленні теоретичних напрацювань. П.Загребельний належить до найбільш популярних українських пись- менників. Ульяхіна мала якусь особисту неприязнь до Віктора Пінчука, але у Юлії Володимирівни такого не спостерігалося. Очевидно, що приголомшливий успіх Юлії Тимошенко та поради розумних достойників спонукали й самого Віктора Пінчука змінити своє ставлення до політики. Навіщо так негарно писати пророцтво про третю світову війну В. Пінчука? Навіщо така марудна тяганина? І все-таки Сковорода у романі «Предтеча» приваблював тогочасного читача-українця актуальністю міркувань. А може, він все-таки мав рацію? Науру – це крихітний тихоокеанський острів, цілком відрізаний від зовнішнього світу, пророцтво про третю світову війну знаходиться він біля Соломонових островів майже посередині відстані між Австралією та Гаваями

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kasino kasino casino terpercaya casino online
Scroll to Top