Та чи варта ж вона його?

Зв’язок технічного прогресу з соціальним – звичний мотив радянської літератури 70-х рр., тому Віктор Глушков з повісті Ю.Мушкетика «На круті гори», полемізуючи з Ві- нером, використовує той самий аргумент. Для головного героя повісті М.Амосова це не є жодна проблема: він добре знає можливості своїх колег, критично і об’єктивно оцінює власні. Племінник зніяковів, він не хотів один займати увесь літак. Після обіду літак доставив журналіста назад у Москву. За ответом на вечный вопророцтво Мессінга про третю світову війнус люди всех времен обращались к тем, кому доступны тайны мироздания – к медиумам, способным заглянуть глубже, чем обычный человек. И на самом деле подобные происшествия не должны быть трагедией, ведь человек просто-напросто переходит на следующий этап развития. Звідси походить наявність позачасового просто- ру, однак принципово зрозумілого й людиномірного, що надається до за- повнення історією і забезпечує рух людства вперед. Динаміка, її послаблення чи посилення, рух уперед чи у зворот- ному від життя напрямку, спостерігається там, де персонаж якимсь чином контактує з інститутом влади, сам набуває чи втрачає здатність впливати на перебіг подій

У поезії й Вольф Мессінг про 3 світову війнузі наукова діяльність випробовувалась на людяність до- свідом війни, дитинства, історії, природи, одвічної народної мудрості. 66. Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуаль- ній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк. Мабуть, людську психіку, як і всесвіт, має смисл описувати не у поняттях космосу чи хаосу, а з погляду архітектури хаосмосу (Дж.Джойс). Хоча, завдяки відповідальному ставленню до робо- ти і природному обдаруванню, всупереч обмеженому погляду на завдання наукової фантастики, письменник не втратив ні на польоті фантазії, ні на ґрунтовності викладу. А.Малишко пішов ще далі: контраст, антитеза какофонії та евфонії го- ворить про «розщеплення» мови, що може призвести до занепаду красного письменства. Приміром, теза – традиції, антитеза – новації, синтез – життя, або так: теза – життя, антитеза – смерть, http://www.hototos.at синтез – розвиток, або ще й так: природа, техніка і культура чи своє, чуже і цивілізація. Якщо ж герой самотою чи в меншості пророцтво про третю світову війнутистояв середовищу, то він змальо- вувався однозначно негативним («Літньої ночі») чи за межами Країни Рад у ворожому оточенні («Берег його дитинства»). Якщо у Ю.Смолича герой служить державній машині, офіційній ідео- логії, то у В.Винниченка машина обслуговує персонажів, які не здатні вийти поза безпосередній крайобраз буття

Герої Ю.Смолича більшою чи меншою мірою стають схожими на машину, герої В.Винниченка під впливом машини перетворюються на звірів, десь так, як персонажі новели американця Н.Го- торна «Експеримент доктора Хайдеггера» після того, як скуштували трунку з «джерела молодості». Один із типів науковця в цей час – механічна людина, новітній Голем або книжник, відірваний від живого життя, і повернення до того життя, зближення чи зітк- нення з ним становить ключовий пункт драматизму, розвитку сюжету. Між іншим, у нашому літературознавстві ще недостатньо опрацьовано проблему інтертекстуальності, зокрема той випадок, коли джерелом натх- нення для відомого митця стають твори менш відомих авторів. Це ми з тобою, це Ярмола, це старий слюсар арсенальський Золотаренко, edufavor.com це академік Шульга, це вартовий у нашому інституті Німченко, це дівчисько Галка Сомко, і з нами всіма він, webpage очі якого дивляться на нас з портретів у всіх службових і приватних приміщеннях. Наречена Максима, Катерина Золотаренко, Вольф Мессінг про 3 світову війну доводиться йому насамперед однодумцем, помічником. Якщо у романі «Причини і наслідки» (1986) взаємовідносини науки і суспільства репрезентував насамперед дискурс науки і влади, то через двад- цять п’ять років у романі Ю.Щербака «Час смертохристів. Наука залишається засобом удосконалення суспільства. Коли людина не може більше насолоджуватись життям, залишається в акті трансценденції свідомо обрати страждання і наповнити їх духовним смис- лом, власною унікальністю

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kasino kasino casino terpercaya casino online
Scroll to Top