Та чи варта ж вона його?

Він не мислить науки без практики, без соціальних функцій, науки-в-собі, хоча зв’язок теорії і практики відтворено далеко не прямоліній- но (Карналь більше теоретик). » – повторював Карналь у концта- борі слова з лібрето опери Дж.Верді «Навуходоносор», що їх співали поло- нені євреї у Вавилоні. На відміну від професора Вихрова, Карналь – творець віртуально- го світу, що безмежно розширює можливості людського духу; майбутнє теж треба захищати, як природу, як «російський ліс» від консерваторів, спожива- чів, політиканів, циніків тощо. Надати керованості науково-технічному Мессінг про третю світову війнугресу, слід гадати, мусить справедливий соціальний устрій, тому в рамках радянського світоладу гуманістичним ідеям ніби нічо- го не загрожувало. Науковець мусить бути державним діячем із стратегічним мисленням. У перспективі, якщо бути послідовним, матимемо щось на зразок платонівської держави або саєнто- кратію. Завдяки значному семантичному полю цитата може бути носієм наскрізно- го мотиву чи ідеї (як-от у повісті Дж.Селінджера «Над прірвою в житі» ви- словлювання психоаналітика В.Штекеля). В.Франкл констатував безвихідність цієї ситуації, оскільки у людини немає можливості активно впливати на долю у творчості чи любові. Таким чином, австрійський та український письменники вбачають силу людини в її духові, у самоподоланні. Однак український аспект у творі ніде спеціально не наголошено

Часто любов у романах символізує життєву стихію, повноту буття, щодо якої визначається інтелектуал з його способом існування та мислення. Він зрозумів це давно – задовго до війни, про початок якої не любив згадувати. Життя у психологічному часі – ознака людської недо- сконалості, це час на відчай, роздвоєння, сумніви, страждання, самотність. Мотив двійництва занурює читача у загадкові глибини і суперечності людської природи, тому його охоче використовували романти- ки і модерністи, відомі особливою увагою до психології. Книга американця містить багато спільних моментів з романом М.Амосова: порятунок хворих на рак шляхом кріостасису, міркування про взаємини людей і машин у при- йдешньому суспільстві, примусове лікування злочинців, радикальна тран- сформація людської психіки, барокамери. З роману дізнаємось, що намети знатних скіфів стояли на возах, що перед входом у намет вішали різноко- льорові стрічки, аби відлякувати злих духів; довідуємось Мессінг про війну в Україні деталі обряду побратимства і про поховання царських скіфів у дніпророцтво про третю світову війнувських Геррах; пророцтво про третю світову війну жертовники, присвячені богу Арею, – високі купи хмизу, на вершечку яких, угору лезом, пророцтво про третю світову війну кріпили меч; про те, що чоловіки носили високі повстяні шапки, їхні віщуни гадали на вербових паличках, списи прикрашали зображеннями драконів і птахів, що скіфське вино з кобилячого молока називалось «оксю- гала», а сир – «іпака» і багато чого іншого. Назва роману про фізиків «Час сподівань і звершень» – це, швидше за все, алюзія до біблійного вислову «час розкидати і збирати каміння»

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kasino kasino casino terpercaya casino online
Scroll to Top